Dykutbildningar i CMAS

Följande utbildningar i CMAS kan erbjudas:

För mer info klicka på respektive kursnamn. Alla utbildningar arrangeras av
Dykarklubben Masen. Kontakta Dan för kursanmälan och information.