CMAS/SSDF Dykcertifikat

Definition

Dykare med dykteknisk utbildning och kompetens för användande av dykutrustning samt med kunskap om de risker dykning innebär. Dykare med enstjärnigt dykcertifikat anses ha tillräcklig kunskap för att dyka tillsammans med annan enstjärnig dykare under organiserad dykning med dykledare.

Förutsättningar

 • Dykeleven skall ha fyllt minst 15 år.
 • Dykelev under 18 år skall ha målsmans medgivande.
 • Dykeleven skall ha godkänd läkarundersökning om så behövs.

Kursinnehåll

Teoretiska kunskaper
Kursen skall ge dykeleven grundläggande kunskap om:

 • Svenska Sportdykarförbundet och föreningarna, vilka aktiviteter som bedrivs av dykare samt vidareutbildning som dykare.
 • Dykutrustningens funktion.
 • Tryck och flytkraft.
 • Regler för säker dykning.
 • Dyktabeller och loggbok.
 • Livräddning och HLR (Hjärt-Lung Räddning).

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna sätta samman, använda och vårda sin dykutrustning.
 • Kunna livrädda en person från botten till land samt utföra HLR.
 • Kunna utföra en nöduppstigning genom FU och med alternativ luftkälla.
 • Kunna deltaga i en övervakad organiserad dykning.
 • Ha genomfört minst fem dyk i öppet vatten i nordiska eller likvärdiga vatten.