SSDF Dykledare

Definition

Dykledare är en person med dykledarutbildning som åtagit sig att planera och leda dyk eller i sitt arbete på ett dykcenter fungerar som dykledare.

Förutsättningar

 • Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF tvåstjärnig utbildning eller annan likvärdig utbildning.
 • Dykeleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
 • Dykeleven skall ha minst totalt 30 dyktimmar, fördelade på 40 dykningar. Dykningarna skall vara loggboksförda. Eleven skall minst ha erfarenhet av tre följande dykmetoder i nordiska vatten: mörkerdyk, upprepade dyk, vrakdyk
  och dyk till 30 meter. Även plats, djup och sikt skall vara av varierat slag. Dyktid på föregående kurser får räknas in i den totala dykerfarenheten. Minst hälften av minimikravet på dyktid skall vara från nordiska eller likvärdiga vatten.
 • Dykeleven skall ha godkänd läkarundersökning enligt SSDF:s krav,
  se vidare SSDF:s läkarundersökningsrekommendationer.
 • Utbildningen skall ske hos en utbildare auktoriserad av SSDF.

Kursinnehåll

Teoretiska kunskaper
Kursen skall ge dykeleven grundläggande kunskap om:

 • Lagar och krav.
 • Dykledning.
 • Säkerhetsutrustning.
 • Larmrutiner.
 • Dykskador.
 • Oxygenterapi.
 • Tabeller.
 • Ledarskap och stress.
 • Sjömanskap och navigation.
 • Dykmetoder för dykledaren.

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna agera som dykledare.
 • Kunna montera och sköta oxygenterapiutrustning.
 • Kunna söka och bärga förlorad dykare.

Kursens genomförande

 • Kursen skall genomföras under minst fyra dagar.
 • Kursen skall genomföras i lektionssal under minst 13 lektioner, dock kan flera av lektionerna genomföras som självstudier med kunskapskontroll efteråt.
 • Minst två dyk i öppet vatten genomföras under kursen.