CMAS/SSDF Nitrox & Trimix Gasblandare

Definition

Person med teoretiska och praktiska kunskaper om nitroxfyllning samt kunskap om syrgastvätt av fyllnings och dykutrusing. CMAS/SSDF nitrox gasblandarcertifikat är ekvivalent med CMAS Nitrox Gasblender.

Förutsättningar

 • Eleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
 • Utbildningen skall ske hos utbildare auktoriserad av SSDF.

Kursinnehåll

Teoretiska kunskaper
Kursen skall ge eleven grundläggande kunskap om:

 • Användande av blandningstabeller.
 • Beräkning av nitrox och trimixblandningar utan att använda tabeller eller programvaror.
 • Aktuella regler och förordningar gällande nitrox- och trimixblandning.
 • Risker vid hantering av oxygen.
 • Olika blandningsmetoder för nitrox och trimix.
 • Syrgastvätt av fyllnings- och dykutrustningar.
 • Analysering av nitrox- och trimixblandningar. Kursen skall ge eleven kännedom om:
 • Olika fyllningsanläggningar och dess användning.

Praktiska färdigheter

Eleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna fylla flaskor med nitrox och trimix på ett säkert sätt.
 • Kunna analysera och dokumentera resultat av nitrox- & trimixblandning.
 • Kunna märka nitrox- och trimixflaskor.

Kursen genomförs under ca åtta timmar och varvas mellan teori och praktik. En fyllning
görs under kursen så ta gärna med en egen flaska om du har nitrox- eller trimixcertifikat.
(Cert på den aktuella blandningen skall visas upp)