CMAS/SSDF nitroxdykare

Definition

Dykare med dykteknisk utbildning och kompetens för användande av nitrox samt med kunskap om de risker nitroxdykning innebär. Dykare med CMAS/SSDF nitroxdykarcertifikat anses ha tillräcklig kunskap för att dyka med samtliga nitroxblandningar från 21 % upp till 40 % O2 med direktuppstigning.

CMAS/SSDF nitroxdykarcertifikat är ekvivalent med CMAS Nitrox Diver.

Förutsättningar

 • Dykeleven skall ha fyllt 15 år innan utbildningen påbörjas.
 • Dykelev under 18 år skall ha målsmans medgivande.
 • Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF:s tvåstjärniga dykkurs eller motsvarande samt ha minst 20 loggboksförda dyk, alternativt gå nitroxdykarkursen i samband med CMAS/SSDF tvåstjärnig dykkurs. Kursen kan påbörjas i samband med en tvåstjärnigutbildning, men inte slutföras innan den tvåstjärniga
  är klar.
 • Utbildningen skall ske hos utbildare auktoriserad av SSDF.

Kursinnehåll

Teoretiska kunskaper
Kursen skall ge dykeleven grundläggande kunskap om:

 • Vad nitrox är och består av.
 • Fysiologi.
 • Oxygentoxicitet (oxygenbrist/oxygenförgiftning).
 • Förebyggande av CNS.
 • Långtidsverkan av oxygen.
 • Nitrogenets påverkan på människan.
 • Fördelar/nackdelar luft – nitrox.
 • Ekvivalent dykdjup.
 • Tabellhantering.
 • Krav på utrustning.
 • Praktisk dykplanering.
 • Säkerhetsstopp.
 • Nitrox och säkerhet.
 • Nitroxmärkning.
 • Analysering.
 • Blandning av nitrox.

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall efter genomgången kurs kunna planera och genomföra dykning med nitrox.

Kursen består av teorilektioner + tillfälle för skrivning/genomgång av skrivning och praktiskt prov för gasanalys.