CMAS/SSDF Dykcertifikat

Definition

Dykare som har teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter nödvändiga för avancerade dykmetoder,
planering för och ledning av en grupp dykare under vatten samt för att kunna assistera ordinarie dykledare.

Förutsättningar

 • Dykeleven skall ha genomgått tvåstjärnig CMAS/SSDF utbildning eller annan likvärdig utbildning.
 • Dykeleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
 • Dykeleven skall vid tiden för certifiering ha genomfört minst totalt 40 dyktimmar, fördelade på 50 dykningar. Dykningarna skall vara loggboksförda och av varierande slag, såsom mörkerdyk, upprepade dyk, vrakdyk och dyk till 30 meter. Även plats, djup och sikt skall vara av varierat slag. Dyktid på föregående kurser får räknas in i den totala dykerfarenheten.
 • Minst hälften av minimikravet på dyktid skall vara från nordiska eller likvärdiga vatten.
 • Dykeleven skall ha godkänd läkarundersökning enligt läkarundersökningsrekommendationer.

Kursinnehåll

Teoretiska kunskaper
Kursen skall ge dykeleven kunskap om:

 • CMAS/SSDF:s Normer & krav.
 • Lagar och förordningar för dykare samt försäkringar.
 • Assisterande dykledarskap, val av dykplats, dykplanering och värdering av dykares kvalifikationer med avseende på sammansättning av dykpar.
 • Dykfysik: Gaslagar, blandgasdykning och luftförbrukningsberäkningar.
 • Fysiologi och dykmedicin: Grundlig kunskap om de olika skador som kan uppstå vid dykning.
 • Första hjälpen och HLR.
 • Kompressorer och dykutrustning: Funktion, skötsel och handhavande av kompressorer samt gällande regler för utrustningen.

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall efter genomgången kurs:

 • Ha full kunskap om dykutrustning och dess användning.
 • Behärska nöduppstigning och livräddning från botten till land och kunna ge första hjälpen och HLR.
 • Kunna navigera under vattnet med hjälp av kompass.
 • Planera och genomföra dyk till maximalt 39 meter med säkerhetsstopp.
 • Kunna söka efter ett givet föremål och därefter bärga det till ytan med hjälp av enkla hjälpmedel.
 • Kunna organisera dykningar för en grupp dykare i öppet vatten.
 • Kunna leda och kontrollera en grupp dykare under vatten.
 • Kunna assistera ordinarie dykledare.
 • Kunna handha kompressor.