CMAS/SSDF Dykcertifikat

Definition

Dykare som efter grundutbildning förvärvat erfarenhet och ytterligare kunskap inom dykning.
Dykaren anses kompetent att leda annan dykare oavsett certifikatsnivå.

Förutsättningar

 • Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF enstjärnig dykkurs eller annan likvärdig utbildning.
 • Dykelev under 18 år skall ha målsmans medgivande.
 • Dykaren skall vid tiden för certifiering ha minst 20 loggboksförda dyk, varav minst 10 i djupintervallet 10-30 meter. Minst hälften av dyken skall vara genomförda i nordiska eller likvärdiga vatten.
 • Dykeleven skall ha godkänd läkarundersökning enligt läkarundersökningsrekommendationer.

Kursinnehåll

Teoretiska kunskaper
Kursen skall ge dykeleven kunskap om:

 • Dykplanering.
 • Dykmetoder, säkerhetskrav och genomförande.
 • Dyktabeller, upprepat dyk, dyk med säkerhetsstopp och luftförbrukning.
 • Livräddning, första hjälpen, larmrutiner och HLR.
 • Fysiologi och dykfysik, syreförbrukning, blodcirkulation och andningsorgan, kvä-veupptagning, tryckfallssjuka, partialtrycksskador samt fysisk och psykisk stress.

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall under kursen ha utfört:

 • Pardyk till maximalt 30 meters djup och visat sig fullständigt behärska an-vändandet av dykutrustning.
 • Livräddningsövning.
 • UV-navigation.
 • Mörkerdyk.
 • Dyk till max 30 meter.
 • Upprepat dyk (kan vara något av ovanstående dyk).
 • Ytsim 500 meter i öppet vatten med full dykutrustning.
 • Lindykning.