UV-Foto Grundkurs

Du kan lära dig grundläggande kamerafunktioner och hur du tar bättre bilder. Hur du överför bilderna till
datorn och hur du gör bilderna bättre med bildbehandlingsprogram.
Vi går igenom val av kamera, UV-hus, blixtar samt ljussättning och olika sätt att fotografera.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Inneha CMAS/SSDF certifikat eller annan likvärdig grundutbildning.
Ha en egen systemkamera eller en kamera med manuellt läge, blixtar och en dator som klarar hantera bilder.

UTFÖRANDE

Kursen hålls över 2 helger alternativt sprids ut kvällar under flera veckor.
Minimiantal på en kurs är 4 elever och max är 8.