Analyser

Vi utför analyser av andningsluft enligt svensk standard SS EN 12021:2014. Vi mäter olja, kolmonoxid, koldioxid, syrehalt och daggpunkt (fukt). Det finns även möjlighet att mäta svaveldioxid, kväveoxid och kvävedioxid.  Vi anpassar Er analys efter era behov.

Kontakta Dan för priser, information och beställning.