Påfyllningar

Vi fyller andningsluft med vår kompressor. Den levererar 200, 232 och 300 bar. Luften analyseras kontinuerligt och är fri från olja, koloxid och vatten.
Vi fyller även Nitrox & Trimix i valfri blandning, Syrgas, Argon och Helium. Vi har alltid tillgång till Oxygen, Helium och Argon.

Vi fyller och provtrycker även paintball-flaskor.

Vi utför analys av andningsluft enligt svensk standard SS EN 12021:2014.
Vi mäter olja, kolmonoxid, koldioxid, syrehalt och daggpunkt (fukt).
Vi kan även mäta svaveldioxid, kväveoxid och kvävedioxid.
Vi anpassar Er analys efter era behov.

Kontakta Dan för priser, information och beställning.