Välkommen till Gasbolaget i Dalarna AB

Vi är ett företag som arbetat med gasol och försäljning av gasolprodukter sedan 1993. Företaget utför service och installationer av gasolanläggningar och säljer även svets- och andningsgaser. Din gasolflaska kan vi fylla medan du väntar.
Det går även att byta din gasolflaska dygnet runt i våra gasolautomater. 

Gasbolaget lagerför svetsgaser som Atal (Mison), Arcal, Acetylen, Helium, Oxygen samt Koldioxid på flaska och i lösvikt. Vi har även livsmedelsklassad koldioxid (kolsyra) för restaurang och Sodastream. Vi kan fylla nitrox upp till 40% i flaskor som inte är anpassade för 100% syrgas.

Vi har stor erfarenhet av återkommande kontroller och provtryckning av flaskor. 
Sedan 2011 så säljer vi även dykutrustning. Vi servar regulatorer och övrig utrustning för dykning av fabrikaten Apeks, Aqualung, Mares, Scubapro, Suex, Halcyon ochPoseidon. 

Tills vidare är det inte möjligt att fylla LPG p.g.a. olycka

  • p62
  • p112
  • pc53
  • pc103

Hos oss hittar du LPG.

GPS position:
Lat: 60°33’28.03″N Long: 15°46’29.27″O
Vi är Air Liquides återförsäljare i Falun och Borlänge och lagerhåller alla vanligt förekommande gaser för svetsning, industri och dykning.