Tjänster

Butik för gasol och gasolprodukter


Öppettider:
Mån-Tors 07.00-16.30
​​​​​​​Fred 07.00-13.00
Distribution

De flesta av våra gasolkunder får sina flaskor levererade. Här leverera Sonny gas till en av våra kunder. Behöver du beställa gas?
Ring 070-796 80 54 och planera din leverans med Sonny.

Provtryckning / Återkommande Kontroll

Vi utför fyllning och service av flaskor för bland annat komprimerad luft, koldioxid och paintball.
Om det vid fyllning innebär att flaskan inte är inom kontrollintervallet utför vi även återkommande kontroller.
​​​​​​​Vi är ackrediterade av Swedac för att uföra återkommande kontroller. 

Information till våra kunder
Enligt de krav som gäller för vår ackreditering som kontrollorgan där vi utför kontroller på gasflaskor ska vi informera våra kunder i samband med beställning om att all information behandlas med sekretess. Men om vi upptäcker felaktigheter vid kontroller kan vi vara skyldiga att anmäla detta till föreskrivande myndigheter t.ex. i samband med olyckor.
  • analys-21
  • analys-13
  • pafyllningar3

Luft-, gasfyllningar och Luftanalyser

Vi fyller andningsluft med vår kompressor. Den levererar upp till 300 bar. Luften analyseras kontinuerligt och är fri från olja, koloxid och vatten.

Vi utför analys av andningsluft enligt svensk standard SS EN 12021:2014. Där mäts olja, kolmonoxid, koldioxid, syrehalt och daggpunkt (fukt). 
Vi kan även mäta svaveldioxid, kväveoxid och kvävedioxid eller anpassa Er analys efter era behov. 

Kontakta oss för priser, information och beställning.


Installation & Service

Vi utför alla slags gasolinstallationer från industri till restaurang och privata hem. Här ovanför visas en instalation vi gjort på Volvo i Köping.

Uthyrning av gasolprodukter

Vi hyr ut gasolcisterner, gasolanläggningar.

För mer information om uthyrning var god kontakta oss.
Kontoret 023-77 10 43

Installation av tankflaskor


Vi installerar fasta tankar för gasol i husbilar.